Предложения за работа

Забавление с технологиите?

Интересувате се от интересна работа?

Вече почти 70 години ние сме лидер на пазара за преработка на фуражи с нашия швабски изобретателски дух и умения;

Искаме подсилване:

Служители в производството

 

Вашият профил: 
- Инициативност и готовност за поемане на отговорност 
- Структуриран начин на работа & добросъвестност 
- Познанията в областта на селскостопанското инженерство биха били предимство

Предлагаме: 
- Колегиална работна среда 
- Кратки процеси на вземане на решения 
- Разнообразни дейности, за чието формиране можете да помогнете 
- Сигурно работно място

Интересуваме ли ви?