Skip to main content

Продукти

Системи за смилане и смесване

Смесители за фураж, мелници за зърно, мелници с вентилатор, дробилки за зърно, компютри за…

Системи за транспортиране и предварителна обработка на зърното

Вентилатори за зърно, винтови транспортьори, верижни транспортьори, елеватори, машини за почистване…

Системи за съхраняване на зърното

Кръгли силози за вътрешен и външен монтаж, правоъгълни силози за съхранение, силози от UV плат,…

Сламонарязваща техника

Мелници за слама, мобилни машини за раздробяване на бали, стационарни машини за раздробяване на бали…

Миксер-вагони

Смесеният фураж включва по-голямо количество силаж, сено и слама, които заедно с минералните фуражи,…

Препратки