Вътрешен монтаж на кръгли силози

Кръгли силози на ХИМЕЛ
са подходящи за монтаж на закрито. Те се състоят от поцинковани гофрирани листове с високо цинково покритие и са най-рентабилният тип силози на HIMEL за щадящо съхранение на зърно и бобови култури.

  • Стабилните силози за вътрешен монтаж са с вместимост до 300 тона и се доставят като модулна система за лесен самостоятелен монтаж с помощта на винтови материали
  • Благодарение на специалното гофриране на ламарините, стените на кръглите силози са само леко натоварени. Тази конструкция ефективно предотвратява огъването на пръстените на силозите. Полезни аксесоари са подпорите (от височина 4,20 м стандартно), вратата за достъп, тръбата за извличане и подконструкцията на бункера
  • Основно оборудване за аериране, свързване на вентилатора с извод Ø150 мм (Ø300 мм) за силоза и поцинковани канали за аериране с краен капак
  • Отстраняването се извършва чрез шнеков транспортьор, засмукващ & вентилатор за зърно под налягане или чрез основата на бункера

Ваши предимства:

  • Лесен монтаж
  • Благоприятна покупна цена
  • Стабилен дизайн
  • Без отлагания върху стената на силоза

Стандартни размери със съдържание

Номер на поръчката Описание на статията Съдържание в m³ Съдържание в.
0002629 Кръгъл силоз ø2,74m h=1,80m без подпори 10,60 8,30
0002630 Кръгъл силоз ø2,74m h=2,68m без подпори 15,80 12,30
0002631 Кръгъл силоз ø2,74m h=3,56m без подпори 21,00 16,40
0002632 Кръгъл силоз ø2,74m h=4,44m с подпори 26,20 20,40
0002633 Кръгъл силоз ø2,74m h=5,32m с подпори 31,40 24,50
0002634 Кръгъл силоз ø2,74m h=6,21m с подпори 36,60 28,50
0002636 Кръгъл силоз ø3,64m h=1,80m без подпори 18,70 14,60
0002637 Кръгъл силоз ø3,64m h=2,68m без подпори 27,90 21,80
0002638 Кръгъл силоз ø3,64m h=3,56m без подпори 37,00 28,90
0002639 Кръгъл силоз ø3,64m h=4,44m с подпори 46,20 36,00
0002640 Кръгъл силоз ø3,64m h=5,32m с подпори 55,40 43,20
0002641 Кръгъл силоз ø3,64m h=6,21m с подпори 64,50 50,30
0000901 Кръгъл силоз ø3,64m h=7,11m с подпори* 73,80 57,50
0000902 Кръгъл силоз ø3,64m h=7,99m с подпори* 82,90 64,70
0000903 Кръгъл силоз ø3,64m h=8,87m с подпори* 92,10 71,80
0000904 Кръгъл силоз ø3,64m h=9,75m с подпори* 101,30 79,00
0002613 Кръгъл силоз ø4,55m h=1,80m без подпори 29,30 22,80
0002614 Кръгъл силоз ø4,55m h=2,68m без подпори 43,60 34,00
0002615 Кръгъл силоз ø4,55m h=3,56m без подпори 57,90 45,10
0002616 Кръгъл силоз ø4,55m h=4,44m с подпори 72,20 56,30
0002617 Кръгъл силоз ø4,55m h=5,32m с подпори 86,50 67,50
0002618 Кръгъл силоз ø4.55m h=6.21m с подпори 100,80 78,60
0000906 Кръгъл силоз ø4,55m h=7,11m с подпори* 115,10 89,80
0000907 Кръгъл силоз ø4,55m h=7,99m с подпори* 129,40 101,00
0000908 Кръгъл силоз ø4,55m h=8,87m с подпори* 143,70 112,10
0000909 Кръгъл силоз ø4,55m h=9,75m с подпори* 158,20 123,40
0002620 Кръгъл силоз ø5.46m h=1.80m без подпори 42,10 32,90
0002621 Кръгъл силоз ø5,46m h=2,68m без подпори 62,70 48,90
0002622 Кръгъл силоз ø5,46m h=3,56m без подпори 83,40 65,00
0002623 Кръгъл силоз ø5.46m h=4.44m с подпори 104,00 81,10
0002624 Кръгъл силоз ø5,46m h=5,32m с подпори 124,60 97,20
0002625 Кръгъл силоз ø5.46m h=6.21m с подпори 145,20 113,20
0000911 Кръгъл силоз ø5,46m h=7,11m с подпори* 165,80 129,30
0000912 Кръгъл силоз ø5,46m h=7,99m с подпори* 186,40 145,40
0000913 Кръгъл силоз ø5,46m h=8,87m с подпори* 207,00 161,40
0000914 Кръгъл силоз ø5,46m h=9,75m с подпори* 227,80 177,70
0001170 Кръгъл силоз ø6,37m h=2,68m без подпори 85,40 66,60
0001171 Кръгъл силоз ø6,37m h=3,56m без подпори 113,50 88,50
0001172 Кръгъл силоз ø6,37m h=4,44m с подпори 141,50 110,40
0001173 Кръгъл силоз ø6,37m h=5,32m с подпори 169,50 132,20
0001174 Кръгъл силоз ø6,37m h=6,21m с подпори 197,60 154,10
0000916 Кръгъл силоз ø6,37m h=7,11m с подпори* 225,60 176,00
0000917 Кръгъл силоз ø6,37m h=7,99m с подпори* 253,70 197,90
0000918 Кръгъл силоз ø6,37m h=8,87m с подпори* 281,70 219,70
0000919 Кръгъл силоз ø6,37m h=9,75m с подпори* 310,10 241,90
       
Номер на поръчката Описание на статията Съдържание в m³ Съдържание в.
0000661 Кръгъл силоз Ø1,90 m h=2,52 m без подпори 7,10 5,50
0000662 Кръгъл силоз Ø1,90 m h=3,36 m без подпори 9,40 7,30
0000663 Кръгъл силоз Ø1,90 m h=4,20 m без подпори 11,70 9,10
0000664 Кръгъл силоз Ø1,90 m h=5,04 m с подпори 14,00 10,90
0000665 Кръгъл силоз Ø1,90 m h=5,88 m с подпори 16,30 12,70
0001716 Кръгъл силоз Ø2,37 m h=2,52 m без подпори 11,00 8,60
0001717 Кръгъл силоз Ø2,37 m h=3,36 m без подпори 14,60 11,40
0001718 Кръгъл силоз Ø2,37 m h=4,20 m с подпори 18,30 14,30
0001719 Кръгъл силоз Ø2,37 m h=5,04 m с подпори 22,10 17,20
0001720 Кръгъл силоз Ø2,37 m h=5,88 m с подпори 25,60 20,00
0000676 Кръгъл силоз Ø4,73 m h=2,52 m без подпори 44,50 34,80
0000677 Кръгъл силоз Ø4,73 m h=3,36 m без подпори 59,40 46,40
0000678 Кръгъл силоз Ø4,73 m h=4,20 m с подпори 74,40 58,10
0000679 Кръгъл силоз Ø4,73 m h=5,04 m с подпори 89,21 69,70
0000680 Кръгъл силоз Ø4,73 m h=5,88 m с подпори 104,10 81,30

Аксесоари за кръгли силози за вътрешен монтаж