Съоръжения за предварително почистване на зърното

HIMEL съоръженията за предварително почистване на зърното ще Ви осигурят подобряване на качеството и Вие ще получите по-високи добиви от пшеница, царевица, рапица или бобови култури, благодарение на доброто почистване. При използването на съоръженията за предварително почистване с неговия мощен засмукващ вентилатор, Вие можете много ефективно да разделите ценните бобови сортове от остатъците слама, прах, плява и други подобни чужди тела. Тези съоръженията работят на пневмосепарацията. През захранващия конус (V25), който позволява прецизна настройка зърното попада в почистващото тяло и пада надолу.

HIMEL съоръженията за предварително почистване на зърното могат да бъдат интегрирани към останалите съоръжения.

Мобилна разтоварваща станция с предварително почистване

Мобилната разтоварваща станция с предварително почистване на зърното се състои от  тръбно-спирален зърнотранспортьор с монтирано предварително почиствате с производителност до 25 to/h. Предварителното тръбно почистване HIMEL почиства през повърхността на ситата (отвори Ø 2,5mm) мръсотията от зърното  и така осигурява оптимално предварително почистване.

Зърночистачки с барабанни сита

Зърночистачки с барабанни сита, серия HTR63-1 и  HTR63-2, са прости и надеждни зърночистачки, изработени от поцинкована стоманена ламарина с един или два очистващи барабана. Те подобряват качеството на добивите чрез едрите и/или фините замърсявание в зърното. Чрез регулиране наклона на барабана се постига точната настройка за всеки един продукт и всеки дебит. При почистването на зърното с тези зърночистачки с барабанни сита няма вибрации и затова те могат те могат да се поставят и на дървени подове. Зърночистачките с барабанни сита се нуждаят от малка мощност на задвижване при по-ниско тегло.

Зърночистачки с механични сита

HIMEL зърночистачките с механични сита, серия SM са прости и надеждни, изработени са от поцинкована стоманена ламарина, с корпус, входна аспирация и контролен канал. Механичните сита се използват основно за груба и предварителна, първична очистка в силози, мелнични и семенни съоръжения, както и в съоръжения за производство на малц и смесен фураж. HIMEL зърночистачките с механични сита се предлагат в две изпълнения, тип 2- с  2 нива на пресяване и  тип 4 - с 4 нива на пресяване.
Устройства за почистване на семена позаявка!