Претеглящ компютър

Претеглящ компютър WDC на HIMEL
...или електрониката за претегляне е най-надеждният майстор на фуражи, който един предприемач може да си пожелае.
След като бъдат програмирани, те смесват напълно самостоятелно до 40 смеси от до 30 компонента.

 • Компютрите за претегляне на HIMEL осигуряват най-добра производителност на фуража при най-икономично използване на фуража и енергията
 • Компютрите за претегляне HIMEL дават точни команди за части от секундата
 • Всички операции се документират и контролират от компютъра в реално време
 • Свободно програмируеми
 • С часовник в реално време за автоматично стартиране (нощно захранване) и памет за данни, защитена от прекъсване на захранването (акумулаторна батерия)
 • Автоматична корекция на превишението
 • Контрол на резервните компоненти
 • Програмируем в % или кг
 • Балансиране на потреблението и цените, контрол
 • Широка оперативна и статистическа функция
 • Седмична работна програма
 • Стоманен корпус
 • С блок за управление 16 релета за 16 двигателя (с възможност за разширяване до 48 релета)

Претеглящ компютър с визуализация на процеса

Претеглящ компютър WDC64 на HIMEL

 • 4-редов цифров LED дисплей
 • WDC64 Master с 32 релета и ръчен превключвател със светодиоди
 • WDC64 Slave с 16 релета само в комбинация с WDC 64 Master
 • Персонализирано претегляне и управление на процесите за системи за смилане & смесване на HIMEL
 • По заявка с визуализация чрез екран
 • Включен софтуер за компютър с Windows
 • Свързване към компютър чрез USB
 • Програмиране, работа и статистически функции чрез компютър или таблет с Windows

Софтуерът за управление на WDC64.

 • Управление на до 64 компонента:
  С данни за компонентите, настройки на компонентите, управление на потреблението/склада и количеството на доставката
 • Управление на 64 рецепти с по 24 компонента всяка
 • Управление на до 32 дестинации
 • Седмично планиране
 • 4 индивидуални начални часа на ден
 • 16 стартови места за всяко стартово време
 • Изчисляване на количеството на партидите и компонентите при седмично планиране
 • Подробни статистически данни и управление
 • Функции за ръчно задействане на стартирането
 • Възможности за архивиране на данни на компютър с Windows или на носител на информация, напр. USB памет
 • Специални функции
  - Тариране на везни от компютър с Windows
  - Синхронизиране на WDC <-> PC
  - Синхронизиране на час/дата

Визуализация на процеса:

 • Пълен преглед на състоянието на цялата инсталация за смилане и смесване
 • Визуализация на текущите етапи на процеса, напр. стойности на теглото
 • Опции за намеса в процеса Спиране (пауза), отмяна, аларми Опции за разширения при поискване.
 • Разширения на процеса WDC64 Plus позволява едновременни или паралелни процеси
 • WDC64 Master позволява свързването на допълнителни 5 процеса на претегляне
 • WDC64 Slave (свързва се с WDC64 Master)

Добавяне на още двигатели:

 • Блок за управление 16 релета с ръчен превключвател за 16 двигателя (надстройка 16-32).
 • Входна карта за индикатор за ниво

Опции за комуникация:

 • Комуникационен интерфейс за свързване на WDC64 към компютърна мрежа.
 • WLAN комуникационен интерфейс за безжично свързване към компютърна мрежа
 • Интерфейс & уеб услуга за дистанционно управление чрез интернет
 • Миникомпютър с Windows без вентилатор и 24-инчов Full HD екран