Силози от стъклопласт

Силони за смесени фуражи от стъклопласт на фирма HIMEL.
се използват за съхранение на смесени фуражи на открито. Те са напълно заварени при прехода на бункера и при капака и по този начин са абсолютно водонепропускливи.
Силозът за смесен фураж от стъклопласт на HIMEL не е изработен от две половинки, както обикновено се случва, а се произвежда от едно цяло парче след изваждането му от матрицата.

Съществената разлика:
За разлика от конвенционалните силози от стъклопласт, изработени от половинки, силозите за смесени фуражи от стъклопласт не се деформират по време на транспортиране и следователно пасват идеално. Огъването на линията за пълнене не е сегментно, а кръгло - това означава, че транспортираният материал влиза в силоза много по-нежно. Освен това напречното сечение на линията не е стеснено по този начин: това позволява максимална производителност на пълнене и в същото време предотвратява протриване на ръбовете и всякакъв вид последващи повреди.
Хоризонталната силозна система е с конусовидна форма в горната си част, така че материалът да може да постъпва абсолютно безопасно и възможно най-бързо. Натоварването на силоза се поема от хоризонтална връзка, която е подсилена със стоманени вложки. В резултат на това корпусът на силоза от стъклопласт не е подложен на големи точкови натоварвания. Благодарение на специален производствен процес разтоварващият бункер е много гладък и наподобява боядисана повърхност. Поради това бункерът с гладки стени на HIMEL позволява оптимално поведение при разтоварване.
Хоризонталната фуга е допълнително отлята със стъклени влакна след съединяването: Само това гарантира абсолютна херметичност на силоза. Никаква дъждовна вода не достига до изпускателната фуния през дъждовния отводнителен ръб в хоризонталната фуга на силоза. По този начин се предпазват изпускателната врата, шнекът или спиралната кутия от влага.
Пълната прозрачност на бункера позволява оптимален контрол на нивото на съдържанието и поради това е много по-лесен за инспектиране, отколкото предлаганите в търговската мрежа тесни инспекционни ленти. Инспекционният люк се предлага като допълнителен аксесоар.

Artikelbezeichnung t Füße A B C D E F G H
GFK Mischfuttersilo HEM 4 4,00 2,50 3 380 95 50 180 58 250 185 25
GFK Mischfuttersilo HEM 6 6,00 3,50 3 423 95 50 206 58 250 200 25
GFK Mischfuttersilo HEM 8 8,30 5,00 3 503 95 50 206 58 250 200 25
GFK Mischfuttersilo HEM10 10,00 6,00 3 523 95 50 235 58 300 220 25
GFK Mischfuttersilo HEM12 12,00 7,00 3 580 95 50 235 58 300 220 25
GFK Mischfuttersilo HEM15 15,00 9,00 3 625 95 50 247 58 300 235 25
GFK Mischfuttersilo HEM18 18,00 11,00 4 705 95 50 247 58 300 190 30
GFK Mischfuttersilo HEM20 20,00 12,00 4 767 95 50 247 58 300 190 30
GFK Mischfuttersilo HEM23 23,00 14,00 4 835 95 50 247 58 300 190 30
GFK Mischfuttersilo HEM26 26,00 16,00 4 915 95 50 247 58 300 190 30
GFK Mischfuttersilo HEM31 31,00 18,50 4 1012 95 50 247 58 300 190 30
* Inhalte berechnet bei Schüttgewicht 650kg/m³,                      
Abmessungen in mm