Валцови мелници

Валцови мелници HIMEL
...превръщат твърдото зърно в лесно смилаем натрошен материал с голяма повърхност, който търбухът оползотворява равномерно и ефективно. По този начин можете забележимо да увеличите добива на мляко и месо във вашата ферма..

 • С E. двигатели от 3,0 до 15 kW зърнотрошачките HIMEL обработват до 3600 kg натрошен материал на час. При това те консумират значително по-малко енергия (макс. 50% икономия на енергия) от  конвенционалните зърномелачки
 • Лесната работа се осигурява от безстепенното регулиране на силата на звука за оптимална настройка на мощността и настройката на ръчното колело за грубо или фино раздробяване на материала
 • Валяците от закален чугун обработват твърдия материал за трошене със синхронното задвижване, за да образуват патрони с висока проводимост
 • Големите лагери и магнитните сепаратори гарантират дълъг експлоатационен живот и много гладка работа
 • Различни функции за автоматично стартиране и спиране или компютър за претегляне допълват програмата
 • При подаване на натрошено зърно количеството на фуража се намалява с до 25%, като резултатът от подаването е същият в сравнение с подаването на ненатрошено зърно. По този начин се постигат значително по-ниски разходи за хранене и не е необходимо да се купува скъп фураж
 • Зърнената обвивка е раздробена и следователно е по-добре смилаема
 • Натрошеният фураж може да се приготвя пресен и следователно няма загуба на витамините и хранителните вещества, съдържащи се в зърното
 • Стимулиране на образуването на слюнка за подпомагане на стомашните сокове, които са налични само в малка степен; по този начин се постига по-добро благосъстояние на животното
 • Натрошеното зърно запазва рохкавата си структура в търбуха, т.е. не се образуват бучки
 • Важните компоненти на суровите влакнини не се разрушават и могат да бъдат усвоени от животното
 • Храносмилането протича много по-бавно и следователно по-равномерно
 • Натрошеното зърно е едрозърнесто, микробите в търбуха работят по-целенасочено и по този начин се постигат по-малки колебания в рН
 • Дихателните отвори на животните не стават прашни и лепкави. Животното се храни по-добре!
 • При младите животни постигате по-ранно приемане на фуража
 • По-добро развитие на предстомашията
Технически данни GQ   24 25 26 55 75
Мощност на двигателя kW 4 5,5 7,5 11 15
Изпълнение от- 650 800 900 1800 2000
  до in kg 1600 2000 2200 3200 3600