Стационарен шредер за бали

Стационарни шредери за бали HIMEL
са особено подходящи за кръгли и квадратни бали от слама, сено, люцерна & мискантус.

Устройството за раздробяване на бали раздробява балата през режещ ротор. Два отделно задвижвани верижни скреперни етажа въртят балата и осигуряват равномерно отстраняване на материала. Стационарният разбивач на бали раздробява кръгли или квадратни бали по такъв начин, че сламата се подава към една или две сламотръсни машини, в зависимост от модела. Със стационарната сламотръсна машина можете да направите с едно преминаване това, което преди е трябвало да се прави ръчно на няколко стъпки. Всичко е компактно в един модул, без да се прави компромис с качеството на отворената слама. Точно както го познавате от сламотръсите на HIMEL. Разбивачът на бали може да се превърне в мелница за бали със ситен кош, като раздробената слама получава предварително определена дължина.
По заявка стационарната машина за раздробяване на бали може да бъде разширена с моторизирана подаваща маса. Тя се задвижва с натискане на бутон, с дистанционно управление или автоматично чрез светлинна бариера.
Обработка на кръгли и квадратни бали с диаметър до 1,8 м

  • Размери (м): приблизително 2,92/ 1,84/ 2,35 (Д/Ш/В)
  • Тегло приблизително 2,5 до.
  • Почасова производителност приблизително 1000- 2000 кг/ч
  • Консумация на енергия приблизително 20kW/h