Eлеватори

Кофични елеватори HIMEL
се монтират вертикално на височина до 30 м като централни асансьори. При ниски изисквания за мощност те постигат производителност от 25 до 120 т/ч в зависимост от натоварването на кофата. (По заявка до 250 т/ч)

Верижни елеватори HIMEL
се използват там, където пространството е ограничено и въпреки това се изискват 20-40 т/ч при вертикално транспортиране. Подаващите транспортьори лесно доставят зърното до елеватора.